Kuçova : enciklopedi me Autor: Shkëlqim Servet Ago. Përgatiti për botim: Mehmet Gëzhilli. Kryeredaktore: Ilinden Spasse. Shtëpia Botuese "Argeta-LMG" Tiranë, 2005. Faqet e librit 413. ISBN 99943-30-09-8