Ku vemi Gazetë e përjavshme e drejtuar nga Salih Çeka. Është hapur në vitin 1924 dhe 10 numrat e parë janë botuar në Elbasan dhe më pas është transferuar në Tiranë. Kjo gazetë mbajti anën e forcave demokratike që realizuan Lëvizjet e Qershorit 1924 dhe mbështeti luftën e tyre për çrrënjosjen e mbeturinave të feudalizmit. U rëndit nder gazetat më përparimtare të kohës të cilat luftuan për dekokratzimin e arsimit që ai të ishte laik e të drejtohej nga shteti.