Lanoset (sp. llanos — rrafshinë) është tip I barishtave të larta savana në verilindje të Amerikës Jugore.,saktësishtë në naën e majt të lumit Orinoko. Lanoset janë të përhapura në Kolumbi dhe Venezuelë.

Lanoset në Venezuelë

shihRedakto