Leksikografia shqipe-trashëgimi dhe perspektivë : konferencë shkencore, Tiranë, 3 dhjetor 2004

Leksikografia shqipe-trashëgimi dhe perspektivë : konferencë shkencore, Tiranë, 3 dhjetor 2004 libër nga Jani Thomai (red.), Enver Hysa (red.), Miço Samara (red.). Botuar në Tiranë nga Akademia e Shkencave, në vitin 2005. Faqe 371. ISBN 99943-763-0-6