Literatura Arabe - monumente letrare të para të literaturës arabe janë shkrimet e vjetra arabe të krijuara nga poetet paraislamike ndër të cilat me te njohur jane Muallakat (te varura).

Kurani është një nga shembujt më me ndikim të letërsisë arabe

Edhe krijuara nga Muhamedi (vjershat kushtuar dashurisë, gjuetisë e natyrës) ndër të cilat është përmbledhja e vjershave (Divanet) nga shekulli i VI.

Pas vdekjes së Muhamedit, vjersha dashurie, pijes dhe gjuetisë u kultivuan nga Abazët. Për mbajtjen në jetë të Prozës ishte Kurani Qerim. Këto pjesë ndihmoheshin nga gojëdhënat e më vonë edhe romanet. Përrallat nga India dhe perse ishin burimi i përmbledhjes "Një mijë e një net".

Në pjesën e dytë të shekullit XIX fillon një periudhë e re në literaturën arabe e cila si shtytje kishte Evropën. Para së gjithash për krijime letrare merreshin shembujt britanikë dhe francezë. Kjo periudhë në kohët e fundit fillon të mbulohet nga periudha më e re në literaturën arabe e shkrimeve të shpeshta me trajtime sociale të ndërlidhura me politik.

Lëvizja më e re dhe frikësimi i krijuar në rrethet e të rinjve arabë për fundin e erës së naftës ka krijuar panik kjo ka ndikuar në lënien anash të literaturës së mirëfilltë dhe politizimit të saj.