Libri i bardhë : lashtësia shqiptare dhe shtetësia e Kosovës si realitet historik dhe politik

Libri i bardhë : lashtësia shqiptare dhe shtetësia e Kosovës si realitet historik dhe politik. Libër me autorë kolektivë nga Partia e Unitetit Kombëtar Shqiptar. Botuar në Prisjtinë nga "Unikomb", në vitin 1992. Faqe 110.