Merge-arrows.svg
Ndihmoni që kjo pjesë dhe pjesa Lidhja e Hidrogjenit të bashkohen në një artikull të vetëm. {{{2}}}


Lidhja Hidrogjenore është tërheqje elektrostatike midis atomit te Hidrogjenit te njërës molekulë dhe atomit me elektronegativitet te lartë të molekulës tjetër. Lidhja hidrogjenore midis molekulave te ujit kushtëzon rritjen e forcave te kohezionit midis tyre. Në përgjithsii te gjitha komponimet te cilat formojnë lidhje hidrogjenore kane konstanta te larta fizike (pik te larte te shkrirjes dhe pik te lart te vlimit) kjo rezulton pershkat te tërheqjes se madhe midis molekulave. Për shkëputjen e këtyre lidhjeve duhet te shpenzohet një sasi e madhe e energjisë.

Lidhja hidrogjenore ndikon edhe ne gjendjen e ujit duke asocuar molekulat e ujit kjo është arsyeja se pse uji ne kushte normale është ne gjendje te lengshme ky shkak kushtezon edhe egzistencen e te gjitha qenieve te gjalla (duke ditur se uji është kusht egzistence për qeniet e gjalla).Pra po te mos egzistonte lidhja hidrogjenore uji ne ksuhte normale do te ishte ne gjendje te gazet me pike vlimi rreth -80C.Keshtu,nuk do kishte as shi as lumenje as liqene dhe as gjallesa.

Roli i Lidhjes hidrogjenore është i madh. Struktura dhe funksioni i shume komponimeve përbërëse te shume organizmave te gjalle janë te kushtëzuara nga prania e lidhjes hidrogjenore. Te gjitha funksionet jetësore që i zhvillojnë organizmat e gjallë janë te kushtëzuara nga lidhjet hidrogjenore midis komponimeve organike që janë përbërës te tyre. Prandaj, mund te themi se ky lloj i lidhjes mundëson zhvillimin e jetës ne planetin tone.

ATO JANË SHUME TE LEHTA PËR TU SHKËPUTUR. LIDHJA HIDROGJENORE MUNDËSON QËNDRIMIN E INSEKTEVE MBI UJË, KJO PËR ARSYE SE FORCAT E KOHEZIONIT JANEME TE MËDHA SE FORCAT E ADHEZIONIT.


Nuvola apps edu science.svg Ky artikull nga Kimia është i cunguar. Ti mund të ndihmosh Wikipedian duke e përmirësuar këtë artikull.