Lidhjet kulturore dhe historike shqiptaro- rumune : konferencë shkencore ndërkombëtare : Korçë, mars 2012

Lidhjet kulturore dhe historike shqiptaro- rumune : konferencë shkencore ndërkombëtare : Korçë, mars 2012 : përmbledhja e punimeve libër nga Anyla Saraçi (red.) dhe autorë të Universiteti "Fan S. Noli". Botuar në Korçë nga "Promo Print", në vitin 2014. Faqe 204.