Liqeni i Farkës është ndërtuar në vitet 1980, me një shtrirje prej 75 hektarë sipërfaqe ujore e pastër. Ndodhet 9.6 km nga qendra e Tiranës dhe vetëm 2.3 km nga rruga kombëtare, gjë e cila e bën këtë park lehtësisht të arritshëm për vizitorët. Kjo zonë dallohet për biodiversitetin dhe peizazhin tërheqës kodrinor, si dhe për trashëgiminë natyrore. Pjesë e kësaj trashëgimie janë objekte, peizazhe, ekosisteme, habitate të veçanta, të rralla dhe unikale, relike, lloje endemike apo në rrezik për t’u zhdukur. Si të tilla, ato kanë rëndësi të madhe ekologjike, shkencore, kulturore, didaktike, por edhe turistike.


Shiko edheRedakto