Lista e Guvernatorëve të Bankës së Shqipërisë

Kjo është Lista e Guvernatorëve të Bankës së Shqipërisë. Prej vitit 1925 deri në vitin 2015.

Lista Redakto

Nr Emri Fillimi
i mandatit
Mbarimi
i mandatit
Datëlindja Titulli
1 Mario Alberti 1925 1939 4 maj 1884 President i Këshillit Administrativ të Bankës Kombëtare të Shqipnis
2 Antonio Mosconi 1939 1944 9 shtator 1886 President i Këshillit Administrativ të Bankës Kombëtare të Shqipnis
3 Kostandin Boshnjaku Janar 1945 Prill 1946 20 tetor 1888 Drejtor i Përgjithshëm i Bankës së Shtetit Shqiptar
4 Abdyl Këllezi 1946 1948 20 gusht 1919 Drejtor i Përgjithshëm i Bankës së Shtetit Shqiptar
5 Spiro Bakalli 1948 1966 1 qershor 1912 Drejtor i përgjithshëm i Bankës së Shtetit Shqiptar
6 Zeqir Lika prill 1966 shkurt 1974 6 gusht 1921 Drejtor i Përgjithshëm i Bankës së Shtetit Shqiptar
7 Llazar Gjika Shkurt 1974 Nëntor 1974 15 mars 1925 Drejtor i Përgjithshëm i Bankës së Shtetit Shqiptar
8 Aleks Verli Nëntor 1974 Mars 1976 7 korrik 1920 Drejtor i Përgjithshëm i Bankës së Shtetit Shqiptar
9 Kostaq Postoli Mars 1976 Korrik 1984 30 janar 1934 Drejtor i Përgjithshëm i Bankës së Shtetit Shqiptar
10 Andrea Nako Korrik 1984 Korrik 1985 14 shtator 1934 Drejtor i Përgjithshëm i Bankës së Shtetit Shqiptar
11 Kamber Myftari Shtator 1986 Shkurt 1989 15 shtator 1944 Drejtor i Përgjithshëm i Bankës së Shtetit Shqiptar
12 Qirjako Mihali Mars 1989 Dhjetor 1990 13 maj 1929 Drejtor i Përgjithshëm i Bankës së Shtetit Shqiptar
13 Niko Gjyzari Janar 1991 Gusht 1991 10 nëntor 1935 Drejtor i Përgjithshëm i Bankës së Shtetit Shqiptar
14 Ilir Hoti Maj 1992 Shtator 1993 10 maj 1957 Guvernator i Bankës së Shqipërisë
15 Dylber Vrioni Shtator 1993 Dhjetor 1994 4 qershor 1946 Guvernator i Bankës së Shqipërisë
16 Kristaq Luniku Dhjetor 1994 Prill 1997 3 gusht 1962 Guvernator i Bankës së Shqipërisë
17 Qamil Tusha Prill 1997 Shtator 1997 10 shkurt 1958 Guvernator i Bankës së Shqipërisë
18 Shkëlqim Cani Gusht 1997 Tetor 2004 6 maj 1956 Guvernator i Bankës së Shqipërisë
19 Ardian Fullani Tetor 2004 Shtator 2014 15 janar 1955 Guvernator i Bankës së Shqipërisë
20 Gent Sejko Shkurt 2015 në vazhdim 2 shtator 1968 Guvernator i Bankës së Shqipërisë