Lista e integraleve të funksioneve trigonometrike inverse

artikull-listë e Wikimedias

Më poshtë është një listë e integraleve (formula të antiderivatit ) për integrandët që përmbajnë funksionet trigonometrike inverse (të njohur si "funksionet arc"). Për listën e plotë të formulave përbërëse, shih listat e integraleve.

C është përdorur për konstanten arbitrare të integrimit që mund të përcaktohet vetëm në qoftë se diçka në lidhje me vlerën e integralit në një pikë është e njohur. Kështu çdo funksion ka një numër të pafund antiderivatesh.

Shënim: Ka tre notacione të zakonshme për funksionet trigonometrike inverse. Funksioni arcsine, për shembull, mund të jetë i shkruar sisin−1, asin, ose, siç është përdorur në këtë faqe,arcsin.

ArcsinusiRedakto

 
 
 
 
 
 

ArckosinusiRedakto

 
 
 
 

ArctangjentiRedakto

 
 
 
 
 

ArckosekantiRedakto

 
 
 

ArcsekantiRedakto

 
 
 
 

ArccotangjentiRedakto