Lista e shteteve sipas dendësisë së popullsisë

artikull-listë e Wikimedias

Në këtë list janë ë radhitura shett sipas dendësisë së numrit të banorve.