Varësisht nga këndvështrimi ato ndahen në disa lloje, si :

  • Lojërat fizike
  • Lojërat logjike
  • Lojërat vizuale

Lojëra fizikeRedakto

Nga vetë fjala, kuptohet se kemi të bëjmë me angazhimin fizikë të lojtarëve. Si lojëra fizike janë lojërat e sporteve të ndryshme, atletika, etj.

Lojërat logjikeRedakto

Te këto lojëra dominon angazhimi i logjikës së lojtarëve. Si lojëra logjike janë të njohura : shahu, domino, lojërat me letra, memorie, etj.

Lojërat vizualeRedakto

Me zhvillimet e elektronikës dhe tektonikës bëhet e mundshme për njerëzimin, luajtja e lojërave logjike në llogaritës të ndryshme që efektet e dëshiruara i prezantojnë në forma elektro-vizuale në ekrane të monitorëve të formateve të ndryshme.