Makaronat e shejtanit : komedi një aktëshe e shfaqur më 1935 në Prizren

Makaronat e shejtanit : komedi një aktëshe e shfaqur më 1935 në Prizren e autor Lazër Lumezi dhe Anton Pashku (red.). Botuar në Prishtinë nga "Rilindja", në vitin 1982. Faqe 85.