Mbarështimi i kuajve paraqet riprodhimin dhe rritjen e kuajve, si një proces posaçërisht i drejtuar nga njeriu i mbarështimit selektiv të kuajve dhe sidomos i racave të pastra të tyre. Çiftëzimet e planifikuara mund të përdoren për të kultivuar dhe zhvilluar karakteristikat e dëshiruara posaçërisht në kuaj të një race ose nënrace të caktuar. Për më tepër, menaxhimi dhe teknologjitë moderne të mbarështimit mund të rrisin shkallën e konceptimit, një shtatzëni të shëndetshme me një mbarështim dhe rritje të suksesshme.

Kali, pela dhe mëzi

Shih edhe

Redakto

Burimet

Redakto
  • Riegal, Ronald J. DMV, and Susan E. Hakola DMV. Illustrated Atlas of Clinical Equine Anatomy and Common Disorders of the Horse Vol. II. Equistar Publication, Limited. Marysville, OH. Copyright 2000.