Naisus (latinisht Naissus) ishte një qytet i vjetër në Iliri. Ka qenë i banuar nga shumë popuj, sidomos nga Ilirët. Ndodhej aty afër ku sot është qyteti i sotshëm, Nishi (Serbi).

Naisus (Nish)