Ndihmë:Krijimi i llogarisë së përdoruesit

Pompat centrifugale


•Pse perdoren pompat centrifugale?

Pompat centrifugale perdoren gjeresisht per ngritjen nga vendburimet siperfaqesore dhe nentokesore per nevojat e bujqesise dhe blegtarise.Keto pompa gjejne perdorim te gjere edhe ne te gjithe sektoret e industrise se lehte e te rende.Pompat centrifugale kane nje ndertim te thjeshte ne ndertim dhe funksionim.

SI I KLASIFIKOJME POMPAT CENTRIFUGALE ?

I klasifikojme;

1.Sipas numrit te helikes;

-me nje helike
-me shume helika

2.Sipas presionit te plote te pompes;

-me presion te ulet 20-40m (metra)
-me presion mesatar 40-60m
- me presion te larte mbi 80m

3.Sipas menyres se dergimit te ujit ne helike;

-me dergim te njeanshem 
-me dergim te dyanshem

4.Sipas pozicionit te poshtit te helikes;

-me pozicion horizontal
-me pozicion vertikal

5.Sipas menyres se venies ne funksion;

-me transmision
-direkt e bashkuar me xhunto me burimin energjitik.