Ngrohtësi vëllazërore : (me fëmijët kosovarë që qëndruan në Fushë-Arrëz gjatë vitit 1999)

Ngrohtësi vëllazërore : (me fëmijët kosovarë që qëndruan në Fushë-Arrëz gjatë vitit 1999) libër nga Gjovalin Alia (përg.) dhe Hasan Lekaj (red.). Botuar në Shkodër nga "Camaj-Pipa", në vitin 2000. Faqe 74. ISBN 99927-41-81-3