Optika Kuantike është një fushe kerkimi në fizikë e cila merret me aplikimin e mekanikës kuantike në fenomene që perfshijnë dritën dhe bashkëveprimin e saj me lëndën.

Historia e optikës kuantikeRedakto

Drita përbëhet nga grimca të quajtura fotone. Optika kuantike është studimi i natyrës dhe efekteve të dritës si fotone te kuantizuara.

Konceptet themelore të optikës kuantikeRedakto

ReferimetRedakto