Organi mund të jetë një pjesë e trupit të qenieve të gjalla,që kryen funksione të caktuara.p.sh.zemra(pompon gjakun),stomaku(depoziton dhe zbërthen ushqimin)etj.Gjithashtu organe mund të jenë institucione,që edhe gjithashtu kryejnë funksione të veçanta në administratën shtetërore,si organet e policisë,organet ekonomike(gjyqësore/financiare),organet qëndrore(lokale)etj.