The Principal Organs and Vascular and Urino-Genital Systems of a Woman.jpg

Organibiologji është një pjesë e specializuar e trupit te qenieve të gjalla kafshëve ose bimëve, i cili kryen një funksion të caktuar.