Ormani (Ohër)

fshat në Maqedoni
Ormani (Ohër)
Fshat