EUROALB ESHTE NJE FAQE E KRIJUAR ME SYNIMIN E PERMIRESIMIT DHE KRIJIMIN ENCIKLOPEDIK.