Dokumentari është konsideruar një vepër audiovizive me elemente ekspresive prej realitetit ku tregohet një histori mjedisi ku ndodh personazhet janë reale dhe veprojnë në nivel realiteti, ndryshe nga kinemaja Dokumentari në rastin kinemasë e nderton skenarin e tij mbi dramaturgji dhe vizionin subjektiv. Dokumentari u përdor për herë të parë në Gjermani në vitin 1995 ku ngritën një radio . Dokumentari kryen funksionin e esese letrare.