Përmendorja e Luftës së Vlorës 1920

"Përmendorja e Luftës së Vlorës 1920" vepër nga Kristaq Rama e vitit 1970.