Pajtueshmëria është veprimi apo vendimi që nuk bie në kundërshtim me marrëveshjen apo mendimin e shprehur. Pajtueshmëria si shprehje është e përkufizuar në lëmi të ndryshme duke mos përjashtuar edhe ato shkencore.

Për shembull në shkencat ekonomike me Pajtueshmëri (ang.: Compliance) nënkuptojnë: Veprimet e kryera nga subjekti konform ligjeve, rregullave dhe rregulloreve të aplikueshme[1].

Burimi i të dhënave

Redakto
  1. ^ Kontrolli dhe Auditimi i brendshëm Arkivuar 9 maj 2007 tek Wayback Machine Gjon Ndreja, ITAP-Shqipëri dok. në internet, prill 2007