Palindromi është një fjalë ose fjali e cila ka kuptim dhe që lexohet njësoj nga majtas-djathtas dhe nga djathtas-majtas. Një shembull i tillë është fjalia:

Sator Square at Oppède.jpg