Dinastia Ilire në Romë përbëhet nga dy pjesë Dinastia e perandorëve të Perandorisë së Cezarit Mark Aurelianit dhe perandorë pasardhës të sajë të cilët e mërtonin perandorin sipas përfaqësimit.

Qeverisja

Emri
vendlindja
Portreti

Emri personal & Titulli
i lindjes/në fron
Emri perandorak

Shënim

268 deri
08 270
Klaudi II
Sirmium,
Panonia ose
Dardania,
Moesia
Antoninianus Claudius II-RIC 0137.jpg MARCVS
AVRELIVS
VALERIVS
CLAVDIVS
IMPERATOR
CAESAR
MARCVS
AVRELIVS
CLAVDIVS
PIVS FELIX
INVICTVS AVGVSTVS
Vdiq nga plagët
08 270deri
09 270
Quintillus
Sirmium,
Panonia ose
Dardania,
Moesia
Antoninianus Quintillus-s3243.jpg MARCVS
AVRELIVS
QVINTILLVS
IMPERATOR
CAESAR
MARCVS
AVRELIVS
CLAVDIVS
QVINTILLVS
PIVS FELIX
INVICTVS AVGVSTVS
Bashkë perandorë për një kohë të shkurtë me Aurelianin;
08 270 deri
275
Aureliani
Sirmium,
Panonia ose
Dardania,
Moesia
Busto di Claudio II il Gotico, Brescia, Santa Giulia.jpg LVCIVS
DOMITIVS
AVRELIANVS
IMPERATOR
CAESAR
LVCIVS
DOMITIVS
AVRELIANVS
PIVS FELIX
INVICTVS AVGVSTVS
U vra nga ushtarër e tij
271deri
?
Septimius
?
    Proklamu si perandorë në Dalmaci; u vra nga ushtarët e tij;
11/12 275deri
07 276
Tacitus
Interamna,
Itali
Antoninianus Tacitus-s3315-light.jpg MARCVS
CLAVDIVS
TACITVS
IMPERATOR
CAESAR
MARCVS
CLAVDIVS
TACITVS
PIVS FELIX
AVGVSTVS
U vra;
07 276deri
09 276
Florianus
?
Antoninianus Florianus-unpub ant hercules.jpg MARCVS
ANNIVS
FLORIANVS
PIVS
IMPERATOR
CAESAR
MARCVS
ANNIVS
FLORIANVS
PIVS FELIX
AVGVSTVS
U vra;
07 276deri
fund 09 282
Probi
Sirmium,
Pannonia
MARCVS
AVRELIVS
EQVITIVS
PROBVS
IMPERATOR
CAESAR
MARCVS
AVRELIVS
PROBVS
PIVS FELIX
INVICTVS AVGVSTVS
U vra nga ushtarët e tij;
280deri
?
Saturninus
Gaul
IVLIVS
SATVRNINVS
  erdhë me forcen e ushtarëve të tij në fron; u vra nga ushtarët e tij;
280deri
?
Proculus
Albingaunum,
Itali
    erdhë në fron me dëshirën e popullit të Lugdunum; u vra nga Probi
280deri
?
Bonosus
Hispania
GALLVS
QVINTVS
BONOSVS
  U vetë shpallë perndorë; u mund nga Probi
09 282deri
07/08 283
Carus
Narbonne,
Gaul
Carus.jpg MARCVS
AVRELIVS
NVMERIVS
CARVS
IMPERATOR
CAESAR
MARCVS
AVRELIVS
CARVS
PIVS FELIX
INVICTVS AVGVSTVS
Vdekje e paqartë; u plagosë apo dezertojë në luftë kudër hunve dhe mendohet se u vra nga garda pretoriane
pranverë 283deri
verë 285
Carinus
?
CarinusAureus.jpg MARCVS
AVRELIVS
CARINVS
IMPERATOR
CAESAR
MARCVS
AVRELIVS
CARINVS
PIVS FELIX
INVICTVS AVGVSTVS
Bashkëperandorë me Numerianin; U vra;
07/08 283deri
11 284
Numerian
?
MARCVS
AVRELIVS
NVMERIVS
NVMERIANVS
IMPERATOR
CAESAR
MARCVS
AVRELIVS
NVMERIANVS
PIVS FELIX
AVGVSTVS
Bashkëperandorë me Carinusin

Shih edheRedakto