Pesëmbëdhjetë vjet veprimtari botuese në Kosovë e Metohi : 1945-1960 : katalog

Pesëmbëdhjetë vjet veprimtari botuese në Kosovë e Metohi : 1945-1960 : katalog nga Mehmet Gjevori (përg.), Sulejman Drini (përg.), Ali Rexha (përg.). Botuar në Prishtinë nga "Rilindja", në vitin 1960. Faqe 212.