Piata dekorative "Skënderbeu"

Piata dekorative "Skënderbeu" Hero Kombëtar i popullit shqiptar. Për më shumë se një çerek shekulli pavarësi nga sundimi osman, Skënderbeu realizoi për të parën herë bashkimin e shqipëtarëve.

Piatat dekorative "Skënderbeu" janë të llojit baker-argjend, bronz-bronz, bronz-bakër, bakër-bronz, bakër-bakër.