Politik e brendshëm ose vendase ka te bej me shqyrtimin dhe rregullimin e punëve mbrenda vendit dhe shqyrtimin procedurav qe kërkojnë zgjidhje te shpejt.