Gazeta Populli Më 18.01.1919 në Shkodër doli numri i parë i gazetës politiko-shoqërore në gjuhën shqipe dhe frënge me titull: 'Gazeta Populli' e drejtuar nga Sali Nivica dhe me vonë nga Bedri Pejani, pas vrasjes së Nivicës, doli në 77 numura deri në janar të vitit 1920. Të gjithë numrat e kësaj gazete u shtypën në shtypshkrinjën françeskane të ngriur në vitin 1926. 'Gazeta Populli' në këndvështrimin e Kryeredaktorit të saj Sali Nivica Kënduesit është artikulli i parë i gazetës Populli’’ shkruar nga kryeredaktori me 18.01.1919. I ndarë në disa pjesë, pjesa e parë të ngjason me një elegji për të rënët, për dëshmorët e idesë kombëtare. Patriotët e këtij vendi nuk rreshtën së shkruari elegji për njeri tjetrin, nuk rreshtën së derdhuri fjalët më të ngrohta për të rënt. I tillë ishte fati i dy kryeredaktoreve që drejtuan gazetën me të njëjtin emërtim: Populli, i Mustafa Cullit e Sali Nivicës, të cilët u vranë pa arritur të gëzonin një ditë të mirë në atdheun e tyre, për të cilin dhanë gjithçka. Titulli i kësaj fletoreje siç theksonte Nivica: 'Ka me mallëngjye tue të përsëritë një kujtim të trishtueshëm të Mustafa Cullit'. Gazeta Populli synoi të ishtë një emër por jo në trajtesa vazhduese e Popullit të M.Cullit, që u botuan së pari në Vlorë gjatë viteve 1912-1915. Gazeta sipas S.Nivicës do të ishte: '…..një monumet kushtuar kujtimit të patriotëve, detyrë kolegësh, mundësi ngushëllimi, mjet thirrjeje për zgjimin shqiptar'. Programi i gazetës në gjykimin e kryeredaktorit përfshinte poltikat kundrejt të huajve dhe ato kundrejt shqiptarëve. Gazeta synonte të demaskonte taktikën antishqiptare të disa shteteve evropiane që mohonin jetën kombëtare shqiptare, dëshirën për liri e përparimin e vendit që nacionalizmin e identifikonin me shitjen e interesave të Shqipërisë e shqiptarëve, shteteve të ndryshme të botës. Synimi i gazetës arsyetonte S.Nivica, ishte ti kallxonte botës, '- se këtu ka një jetë kombëtare të gialle e të pathyeshme'. Ndonse direkt në artikull nuk përmendet direkt emri i K.M.K.K. vetë pahimi se këtu (nënkupto Shqipërinë, shënimi): 'Ka një parti të madhe dhe të shëndosha qi mendon, qi therret e qi mendon per idealin e lirisë së vërtetë të kombit arbnor', të lejon të nënkuptosh të K.M. Kosovës. Në politikën kundrejt shqiptarëve bazuar në idete e Faik Konicës gazeta synonte: të jepte shqiptarëve shpirtin e nevojshëm për t’u transforumuar. Bazuar në ndihmën e mendimtarëve e në fuqitë intelekutale gazeta synonte si ta bente shqiptarin ‘’ që të mëndojë si komb e jo gjithnji si nieri e si me mësue me thanë jam’’. Gazeta Populli për aq kohë sa zhvilloi veprimtarinë e vet ashtu siç nënvizonte Kryeredaktori i saj qe me të vërtetë: 'një ligjërim i papërlyem, nji ligjërim thjesht shqiptar e me qëllim shqiptari'.

Burime të dhënashRedakto

Arkiva e Shtetit Shqiptar