Principet bazë të Infermierisë së Përgjithshme : (tekst për studentët e Univ. “Ismail Qemali”, Vlorë)

Principet bazë të Infermierisë së Përgjithshme : (tekst për studentët e Univ. “Ismail Qemali”, Vlorë) libër nga Emirjona Kiçaj dhe Alida Ramaj. Botuar në Vlorë nga "Triptik", në vitin 2011. Faqe 358.