Programi dhe përmbledhjet e punimeve të konferencave shkencore : takimi i 2-të i Institutit Alb-Shkenca : Prishtinë, 15-16 gusht 2007

Programi dhe përmbledhjet e punimeve të konferencave shkencore : takimi i 2-të i Institutit Alb-Shkenca : Prishtinë, 15-16 gusht 2007 libër i botuar në Prishtinë nga Instituti Alb-Shkenca, në vitin 2007. Faqet e librit 171.