Projektimi dhe ndërtimi i veprave në fushën e industrisë së prodhimit të energjisë elektrike me hidrocentrale në dekadat e ardhëshme në botë dhe Shqipëri

Projektimi dhe ndërtimi i veprave në fushën e industrisë së prodhimit të energjisë elektrike me hidrocentrale në dekadat e ardhëshme në botë dhe Shqipëri libër me autorë Edmond Pinguli, Nasho Pinguli dhe Emin Musliu (rec.), Kiço Negovani (rec.), Niko Pano (rec.). Botuar në Tiranë nga Akademia e Shkencave, në vitin 2015. Faqe 286.