Pyjet dhe tranzicioni : vlerësimi i gjendjes së pyjeve në Shqipëri, për periudhën 1990-2014

Pyjet dhe tranzicioni : vlerësimi i gjendjes së pyjeve në Shqipëri, për periudhën 1990-2014 libër me autorë kolektivë nga Qendra Rajonale e Mjedisit për Shqipërinë. Botuar në Tiranë nga "Graphic Line-01", në vitin 2015. Faqe 156.