Qeveria e përkohëshme e Vlorës dhe veprimtaria e saj nëntor 1912 - janar 1914

Qeveria e përkohëshme e Vlorës dhe veprimtaria e saj nëntor 1912 - janar 1914 libër i botuar në Tiranë nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, në vitin 1963. Faqe 383.