Nj.S.O apo Njesia Speciale Operative (Anglisht: Regional Operation Support Unit apo R.O.S.U), është formuar në vitin 2005 dhe dihej si njesi Semi-S.W.A.T. Nj.S.O ndahet në togjë (platoons), ndersa përbrenda togjevë në grupe prej nga 8 persona. Përbrenda njësitit ka grupën për intervenim/nderhyrje, grupën për sigurim perimetri, grupë trajneresh, logjistiken dhe strukturen komanduese të njësitit. Ndersa struktura komanduese ndryshon varesisht nga rastet apo nderhyrjet qe bëhen, pasi grupa intervenuese automatikisht ka udheheqesin e vet në rast punë, ashtu si edhe grupët tjera. Si njesit në përgjithesi i gjith njësiti janë të trajnuar për Kontrollim Turmash ku prap komanda ndryshon nga struktura komanduese e rregullt. Janë te pajisur me armet e rregullta "Glock 19" pastaj kanë në posedim MP-5 / AK 47 te modifikuar, hedhes te gazit lotesjelles dhe varesisht nga Regjioni edhe Sniper. Gjithashtu jane te pajisur me komplet pajisjet për kontrollim turmash, logjistiken dhe ndihmen e parë. Varesisht nga rasti i nderhyrjes bëhet edhe përdorimi i automjeteve.

Lidhje të jashtmeRedakto