Radio "Iliria" të prodhodhuara nga Uzina e Radio - Televizorëve në Durrës dhe të shitura në tregun e Shqipërisë.