Radiodrama është ajo lloj gjinie letrare,në të cilën raportohen reklama apo drama por pa pamje televizive. Varet nga ajo që shikojmë,radiodrama (përmes radios) ka për detyrë që informacioni të jetë i saktë dhe korrekt në mënyrë që dëgjuesit t'i jepet ndjesia sikur shikon nëpërmjet pamjeve.Poashtu zëri,intonacioni duhet të jetë i qetë,i rrjedhshëm. Në të kaluarën radiodrama ishte tejet e përhapur,por në ditët e sotme nuk përdoret pothuajse fare për shkak se shumica e informacioneve merren nëpërmjet televizionit,portaleve të ndryshme e rrjeteve sociale.