Regjistrimi i vendbanimeve dhe i popullsisë albane të Kosovës : (sipas defterëve osmanë të shekullit XV)

Regjistrimi i vendbanimeve dhe i popullsisë albane të Kosovës : (sipas defterëve osmanë të shekullit XV) libër me autor Iljaz Rexha, recenzent: Dritan Egro, Agron Islami, Gjon Berisha. Botuar në Prishtinë nga Instituti i Historisë "Ali Hadri", në vitin 2016. Faqe 543.