Replikimi i ADN-së dhe transkriptimi i ARN-së

Me replikim kuptojmë procesin e vetëdyfishimit të molekulës së ADN-së. Me transkriptim kuptojmë procesin e përshkrimit të informatave gjenetike. Me translatim kuptojmë përkthimin e informatave gjenetike.