"Respekt e mirënjohje - Kalo Brahim Xhaferaj në sytë dhe zemrat e miqve" Libër me Autor: Baki Kalo Xhaferaj. Mbledhur, redaktuan e përgatitur për botim nga: Dr. Zihni Haskaj - historian, Bektash Zite - publicist. Konsulente: Leno Kalo Luci (Xhaferaj). Redaktore letrare: Aurora Gusmari. Përgatitja në kompjuter: Ardian Mançellari. Kopertina: Brunilda Tahiri. Botim i Shoqatës Atdhetare-Kulturore-Shkencore Mbarëkombëtare "Ali Pashë Tepelena". Shtëpia botuse "Geer", Tiranë 2006.