Roli i muzeve në shoqërinë moderne : katalogu dhe kumtesat e konferencës shkencore ndërkombëtare në 35-vjetorin e përurimit të godinës së Muzeut Historik Kombëtar : Tiranë, 15 dhjetor 2016

Roli i muzeve në shoqërinë moderne : katalogu dhe kumtesat e konferencës shkencore ndërkombëtare në 35-vjetorin e përurimit të godinës së Muzeut Historik Kombëtar : Tiranë, 15 dhjetor 2016 libër nga Melsi Labi (red.) dhe autorë kolektivë nga Muzeu Historik Kombëtar. Botuar në Tiranë nga Muzeu Historik Kombëtar, në vitin 2016. Faqe 100.