Rrëfej Nermin Vlorën : ishim tri libër me autore Zenepe Luka. Botuar në Vlorë nga "Triptik", në vitin 2005. Faqe 511. ISBN 99927-942-4-0