Rrëfimet e vajzës nga Kosova

Rrëfimet e vajzës nga Kosova : roman nga Salie Alinci dhe Sulejman Mato (red.). Botuar në Tiranë nga "Erik", në vitin 1999. Faqe 140. ISBN 99927-677-0-7