Rritja ekonomike është rritja e prodhimtarisë, kapaciteteve prodhuese dhe e të gjithë përbërësve tjerë të një ekonomie. Te rritja ekonomike vjen për shkak të rritjes së fuqisë punëtore ose kapitalit, teknologjisë aapo rentabilitetit të puntorëve.

GDP (PPP) per capita (2014)

Rritja ekonomike matet me shkallën e rritjes e cila shprehet ashtuqë prodhimi shoqëror bruto krahasohet me numrin e banorëve të shtetit të caktuar dhe shprehet si GDP per capita, gjegjësisht, GDP për frymë.

Kushtet për rritje ekonomikeRedakto

  • ekzistenca e tregut,
  • e drejta e pronës, shkëmbimi monetar

Faktorët e rritjesRedakto

Rregulli 72Redakto

Rregulli 72 tregon sa kohë duhet që GDP të dyfishohet.

 

t → koha
SPR → shkalla e rritjes