Rrjedhat e letërsisë bashkëkohore shqiptare : (nga gjysma e dytë e shekullit XX - poezia, proza dhe drama) : (simpozium - Prishtinë, 21-22 nëntor 2003)

Rrjedhat e letërsisë bashkëkohore shqiptare : (nga gjysma e dytë e shekullit XX - poezia, proza dhe drama) : (simpozium - Prishtinë, 21-22 nëntor 2003) Enver Gjerqeku (organizator). Botuar në Prishtinë nga Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, në vitin 2005. Faqet e librit 188. ISBN 9951-413-20-X