Rryma e Golfstrimit është rrymë detare e cila krijohet në gjirin e Meksikës, dhe përfundon në viset perëndimore të Evropës Veriore. Është rrymë e ngrohtë detare e cila ka ndikim të madh në klimën e Evropës perëndimore dhe veriore. Rryma me e ngrohte vjen nga Arabia e gjer ne Dubai dhe përfundon ne Evropën perëndimore. Sjell klimë të lagësht dhe të butë gjatë tërë vitit. Kjo rrymë e ngrohte formohet në ujërat e ngrohtë ekuatoriale.Kjo rryme ndikon gjithashtu ne klimen e Norvegjise duke e bere klimen ndryshe nga vendet fqinje.

Shiko edheRedakto