Shkolla publike është një shkollë që është administruar nga sektori publik. Në kontrast me një shkollë private që menaxhohet nga privati e dyta menaxhohet plotësisht nga shteti dhe zakonisht financohen nga taksat. Në shume vende ajo është interdimensionale dhei shërben objektivave publike, të tilla si toleranca mësimdhënies.